درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

شرکت شریف کاوش نگر یک شرکت خصوصی و تخصصی در زمینه ارائه خدمات و محصولات سنجش از دور و فتوگرامتری است. . این مجموعه هم در بخش جمع‌آوری و تهیه داده و هم در بخش تحلیل این داده‌ها و استخراج اطلاعات مورد نیاز به فراخور پروژه فعالیت می‌کند.

·      خط مشی

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی شرکت بر اساس زیر تنظیم شده است:

  • تهیه جدول زمانی پروژه و مدیریت منابع باتوجه به اهداف کارفرما
  • ارتباط شفاف با تمامی شرکای تجاری
  • پیگیری میزان پیشرفت پروژه
  • اجرا و تکمیل پروژه در زمان مقرر

·      چشم‌انداز

تهیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و هوایی و توسعه پروژه‌های سنجش از دوری و فتوگرامتری با بهترین کیفیت و فراتر از انتظار کارفرمایان در کم‌ترین زمان

فهرست